tabung pendidikan anak

Tabung Pendidikan anak

Merancang tabung pendidikan anak-anak adalah salah satu perkara yang perlu difikirkan oleh ibu dan bapa. Ini kerana, kos pendidikan yang tinggi akan menyebabkan anak-anak akan terbeban dengan hutang sebaik sahaja mereka menamatkan pengajian.

Menjadi satu impian ibu bapa untuk melihat anak-anak melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi dalam bidang yang mereka minati. Walaubagaimanapun, tidak semua anak mendapat peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka disebabkan oleh kos pengajian yang tinggi.

Selain itu, dengan tekanan kos sara hidup yang tinggi, maka kita sudah pasti tidak mahu menambahkan beban tersebut dengan bebanan hutang pendidikan.

Oleh itu, perancangan yang rapi adalah salah satu cara untuk memastikan anda mempunyai wang yang mencukupi apabila anak anda mencapai umur untuk melanjutkan pelajaran di universiti.

Berikut adalah panduan asas untuk anda merancang bagi tabung pendidikan anak.

Apa perkara yang saya perlu tahu?

Kos pendidikan

Perkara paling asas adalah anda perlu untuk mengetahui kos pengajian bagi bidang yang hendak diceburi. Katakan jumlah keseluruhan yang diperlukan untuk melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan adalah sebanyak RM100,000.

Oleh itu, ibu bapa perlu menyediakan dana sebanyak RM100,000. Walaubagaimanapun, nilai RM100,000 ini adalah nilai semasa. Untuk membina dana ini, anda juga perlu mengambil kira faktor inflasi.

Mula awal

Bermula awal untuk merancang tabung pendidikan anak adalah sangat penting. Hal ini akan menyebabkan jumlah komitmen bulanan anda untuk tabung ini menjadi lebih rendah.

Rajah 1: Komitmen bulanan bagi jumlah RM50,000 vs umur

Daripada ilustrasi di Rajah 1, ianya menunjukkan komitmen bulanan adalah lebih rendah apabila anda mula merancang untuk tabung pendidikan anak ketika umur mereka lebih muda.

Pulangan Pelaburan

Tabung pendidikan anak adalah sangat terkesan dengan inflasi terutamanya melibatkan tempoh masa yang lama. Oleh itu, adalah dicadangkan untuk diletakkan pada satu instrumen pelaburan.

Menyimpan merugikan anda!!

Pelaburan ini perlulah melebihi kadar inflasi sekitar 3% setahun. Jika tidak, tabungan ini tidak dapat berkembang secukupnya untuk perbelanjaan masa depan.

Apabila mendedahkan tabung ini kepada pelaburan, anda juga perlu memikirkan faktor risiko pelaburan. Risiko dan pulangan pelaburan yang hendak didedahkan hendaklah setimpal. Berikut adalah ilustrasi perbezaan pulangan pelaburan terhadap komitmen bulanan anda.

Rajah 2: Bayaran bulanan bagi pelaburan berbeza dalam tempoh 18 tahun

Anda boleh menggunakan pelbagai jenis pelaburan untuk tujuan ini. Antaranya adalah saham, unit amanah, komoditi, hartanah dan sebagainya.

Mudahnya labur saham. Rahsia yang tak ramai orang tahu

Kalkulator tabung pendidikan anak

Bagi memudahkan anda untuk merancang bagi anak anda, kami menyediakan kalkulator tabung pendidikan anak.

Kami menawarkan servis bagi tujuan merancang dana pendidikan anak anda, sila isi borang berikut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *