Kebanyakan orang menganggap penting untuk mencapai kebebasan kewangan iaitu keadaan di mana seorang individu mempunyai kekayaan peribadi yang mencukupi untuk hidup, tanpa perlu bekerja secara aktif untuk keperluan asas. Hal ini merupakan salah satu daripada matlamat yang ingin dicapai dalam kehidupan seseorang.

Keupayaan seseorang untuk mempunyai akses kepada maklumat dan khidmat nasihat yang betul merupakan salah satu kunci kejayaan dalam perjalanan seseorang menuju kebebasan kewangan. Dalam mendepani cabaran kewangan masa kini, seorang individu perlu mempunyai pengetahuan dalam produk-produk dan penyelesaian yang sesuai.

Dengan lambakan produk kewangan, adalah sangat penting untuk anda mempunyai akses kepada nasihat profesional yang mantap untuk membantu proses melalui pelbagai penyelesaian kewangan. Kunci kejayaan dalam pengurusan kewangan adalah mampu untuk mendapatkan penyelesaian yang paling sesuai dengan keperluan dan kapasiti kita. Hal ini kerana setiap individu adalah unik dan tidak menghadapi permasalahan yang sama.

Mendapatkan nasihat profesional pengurusan kewangan juga amat penting bagi mengelakkan seorang individu daripada terlibat dengan kebankrapan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia mendapati bahawa majoriti individu bankrap di Malaysia adalah dalam lingkungan umur 35-44. Walaubagaimanapun, apa yang lebih merisaukan adalah peningkatan jumlah inividu bankrap bagi golongan 25-34 tahun.

Klik sini untuk dapatkan janji temu sekarang

error: Artikel ini adalah harta intelek FaizWahab.com. Sila klik button share jika anda merasakan artikel ini bermanfaat untuk dikongsi